Versimpeld proces overdracht gTLD's

0 min read
11/14/2016

Op 1 december 2016 treedt nieuwe regelgeving in werking met betrekking tot houderwijzigingen (overdrachten) van gTLD’s. Vorige maand schreven we over het nieuwe proces dat met nogal wat haken en ogen komt. In dit nieuwe artikel vertellen we je graag wat we hebben gedaan om het proces vele malen makkelijker te maken.
Allereerst is het goed om te weten dat de aanpassingen in de verhuis- en overdrachtrichtlijnen lijnrecht staan op alles waar Openprovider voor staat – en met ons de registrars in het algemeen. De richtlijnen beperken de mogelijkheden tot domeinbeheer door het toevoegen van extra stappen en blokkeringen in het proces. Wij denken zelfs dat door deze regels de kwaliteit van de whoisgegevens achteruit gaat in plaats van verbetert – een van de primaire doelen van ICANN.
Omdat wij van mening zijn dat correcte gegevens van groot belang zijn voor een gezond internet, hebben we de kleine lettertjes nogmaals gelezen en besloten om ons te richten op de implementatie van de optie “Designated Agent” voor al onze domeinnamen. Een Designated Agent is iets of iemand die door de domeinhouder wordt gemachtigd om een overdracht in zijn of haar naam goed te keuren.
Dit betekent dat de informatie in ons vorige nieuwsbericht op de volgende punten wordt aangepast:
1. Verplicht artikel in registratiecontracten
Om als Designated Agent te kunnen opereren dien je het volgende artikel in je registratiecontract met de domeinhouder op te nemen:

“De Registrant geeft de Registrar een expliciete volmacht om als “Designated Agent” te opereren en vanuit die rol iedere Houderwijziging in zijn naam goed te keuren. De Registrant kiest expliciet voor een opt-out van de inter-registrar Transfer Lock van 60 dagen na het afronden van een Houderwijziging. De termen Designated Agent, Houderwijziging (Change of Registrant) en Transfer Lock zijn zoals gedefinieerd in de transfer policy van ICANN.”

2. Wijzigingen realtime, proces (bijna) ongewijzigd

Door gebruik te maken van Designated Agents blijft het wijzigen van de naam, de bedrijfsnaam of het e-mailadres van een gTLD-domeinhouder zoals het nu is: de wijziging wordt realtime uitgevoerd. De enige verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat zowel de vorige als de nieuwe domeinhouder een bevestigings-email ontvangt zodra de overdracht afgerond is.
3. Iets minder whitelabel-opties
Om deze reden vervallen enkele whitelabel-tools die we eerder aankondigden. De enige e-mail die je (optioneel) nog zelf hoeft vorm te geven is degene die we aan de domeinhouders sturen nadat de overdracht afgerond is.
 
Iets waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen is de implementatie van de 60-dagen transfer lock bij andere registrars: een registrar kan ervoor kiezen een dergelijke lock in te voeren na iedere wijziging in de houdergegevens. Met andere woorden: als je bij je huidige provider het e-mailadres van de houder aanpast om daarna een verhuizing naar Openprovider aan te vragen, zou het kunnen zijn dat het domein weer geblokkeerd is. Neem contact met je huidige provider op om deze lock van het domein te laten halen, zodat je niet hoeft te wachten met de verhuizing. Openprovider zal een dergelijke lock niet implementeren.

Subscribe to our newsletter

What are you waiting for?

Create an account today - it’s fast and free

Loading...