Nieuwe feature: IP-binding voor Plesk-licenties

0 min read
9/3/2018

IP-binding voor Plesk-licentiesRuim een jaar geleden is Plesk begonnen met de naleving van zijn EULA (End-User License Agreement) door preventief licentiesleutels te identificeren die op meerdere servers tegelijkertijd geïnstalleerd zijn (multi-usage) en deze te blokkeren.
Met een nieuwe feature in het Reseller Control Panel – het binden van een IP-adres aan een Plesk-licentie – krijgen onze klanten veel meer controle over het gebruik van licentiesleutels.
Waarom is dit belangrijk?
Allereerst kan een licentie die aan een specifiek IP-adres gebonden is niet op andere servers worden geactiveerd. Daarmee voorkom je mogelijk ongeautoriseerd gebruik van je licentie: zelfs als iemand de licentiesleutel in handen krijgt, dan nog kan hij de licentie niet activeren.
Daarnaast is de kans groot dat je licentie als frauduleus is aangemerkt door Plesk als deze op meerdere servers geactiveerd is (bewust danwel onbewust). Je licentie zal dan geblokkeerd zijn. Door de licentie aan een IP-adres te binden wordt deze blokkade opgeheven en wordt de status “frauduleus” verwijderd. Je kan je licentie dan weer normaal gebruiken.
Hoe gaan wij om met multi-usage licenties?
Om onze klanten te helpen aan de Plesk EULA te voldoen, zullen we van nu af aan meldingen sturen naar klanten van wie Plesk heeft geconstateerd dat een licentie op meerdere servers wordt gebruikt. Als de licentie niet binnen zeven dagen na deze melding aan een IP-adres is gebonden, zullen wij pro-actief het eerste door Plesk gevonden IP-adres binden.
Zodra een licentie aan een IP-adres gebonden is zullen andere installaties van dezelfde licentie inactief zijn.

Subscribe to our newsletter

What are you waiting for?

Create an account today - it’s fast and free

Loading...