Kwartaalupdate kostprijzen Memberships

0 min read
openprovider blog about domains

Een van de dingen die wij onze Members beloven is dat we alle financiële voordelen met betrekking tot onze extensies aan onze klanten doorspelen. Niet gedeeltelijk, maar volledig. Elk kwartaal bekijken we onze kostprijzen opnieuw en passen deze waar nodig aan. Voor het laatste kwartaal van 2018 zullen wij prijswijzigingen doorvoeren op vier van onze extensies. Deze nieuwe prijzen zullen op 2 oktober 2018 ingaan:

  • .co: van $20.43 naar $20.40.
  • .de (nieuwe registraties): van €3.63 naar €2.62.
  • .de (verhuizingen/verlengingen): van €2.66 naar €2.65.
  • .dk: van DKK 40.77 naar DKK 40.80.
  • .si: van €11.18 naar €8.00.

Subscribe to our newsletter

Looking for the best Domain Reseller Program?

OpenProvider offers you the best prices in the market and more. Register your .com domains for only $8.57 now!