Fraudepreventie Plesk-licenties

0 min read

Vanaf het begin van dit jaar rapporteert Plesk zijn partners over licenties die op meer dan één fysieke of virtuele server geïnstalleerd zijn. Omdat dit tegen de EULA (End-User License Agreement) van Plesk in gaat, worden dergelijke licenties automatisch als frauduleus gemarkeerd. Als Platinum-partner van Plesk moeten wij deze rapportages opvolgen en we zijn de processen hieromheen aan het optimaliseren.

Stopzetting frauduleuze licenties

Licenties die op meer dan één server in gebruik zijn (als er voor dezelfde licentie meerdere IP-adressen gedetecteerd worden) zullen automatisch stopgezet worden. Wij doen dit om dubbele facturatie te voorkomen: Plesk rekent nu namelijk de licentiekosten voor elk van de gedetecteerde IP-adressen.
Als je een dergelijke melding van ons ontvangt, raden we je aan de licenties op de betreffende servers vervangen om de impact voor je eindgebruikers te minimaliseren.

Downloaden van licenties niet langer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om de licentiesleutels als XML-bestand te downloaden

vanuit het Openprovider control panel of de API. Op deze manier heb je altijd de activatiecode nodig voor het installeren van de licentie op je server en wordt de licentie direct in de Plesk Key Manager geregistreerd. Dit voorkomt direct dat de licentie op meer dan één server wordt geïnstalleerd. Het is niet meer mogelijk om Plesk te activeren op een server zonder publiek IP-adres.
Je kan de activatiecode van een licentie via het control panel of de API ophalen.

Subscribe to our newsletter

Looking for the best Domain Reseller Program?

OpenProvider offers you the best prices in the market and more. Register your .com domains for only $8.57 now!