“Collisions” en andere vertragende factoren

0 min read
7/6/2015

crash test dummiesNa een aantal strategie-gerelateerde blog posts, denk ik dat het weer eens tijd is voor een wat meer concreet onderwerp. Nu er meer en meer extensies beschikbaar komen, inclusief de veelbelovende, vragen mensen ons of we al weten wanneer hun favoriete extensie wordt gelanceerd. Hier kunnen we echter niet altijd antwoord op geven, noch kunnen we altijd een goede voorspelling doen. Dit heeft allemaal met “collisions” (botsingen) te maken. Misschien niet een term die je direct relateert aan onze business, maar lees verder – ik verklaar de term en laat ik zien hoe dat effect heeft op de extensies.

Contention sets

Laten we starten met “collision” in zijn eenvoudigste vorm: contention sets(verzameling overlappende extensies; als iemand een goede Nederlandse term weet houd ik me aanbevolen!) van identieke termen. Zoals je je misschien herinnert zijn er in 2013 meer dan 1.900 aanvragen ingediend om een nieuwe extensie te mogen beheren. Als je iets verder kijkt, zie je dat er slechts 1.200 uniek waren: de overige 700 aanvragen waren identiek aan een andere aanvraag. Een voorbeeld hiervan is .app: maar liefst 13 bedrijven willen geld verdienen aan deze extensie, terwijl er logischerwijs maar één “.app” kan bestaan.
Deze dertien aanvragen vormen samen een dergelijke contention set. In de loop van de tijd zullen deze contention sets één voor één worden opgelost. Bij veel is dat al gebeurd, andere zitten er nog middenin. Persoonlijk denk ik dat voor het eind van dit jaar alle ‘normale’ contention sets opgelost zullen zijn.
Hoe kan een contention set worden opgelost? De meestgeziene manieren zijn het uitruilen van extensies tussen registries die grotere aantallen extensies beheren (“Als je mij .ene geeft, geef ik jou .andere”) of via veilingen – gesloten (waarbij geen details worden vrijgegeven) of publiek (via ICANN, waarbij alle biedingen en overige details openbaar zijn).

Prioriteiten

Maar niet alle contention sets zijn zo makkelijk als hierboven omschreven. Zo kan ICANN bijvoorbeeld een bepaald soort aanvraag voorrang geven boven een ander. Denk aan de community-aanvragen – aanvragen die worden gesteund door een community. Voorbeelden van dergelijke aanvragen zijn .insurance, .eco, .med en diverse geografische extensies.
Als een contention set zo’n voorrangsextensie bevat, moet ICANN eerst bevestigen dat aan de voorwaarden voor die voorrangspositie wordt voldaan. Soms is dat makkelijk, maar soms ook niet, zeker wanneer de termen algemener zijn en de belangen groter.
Een goed voorbeeld is .hotel: een extensie met veel potentie, en één van de aanvragers was slim genoeg om dit als community-aanvraag in te dienen. Totdat een besluit is genomen blijven alle .hotel-aanvragen bevroren, en kunnen wij dus niet inschatten wanneer .hotel op de markt komt.

Invloed van overheden

Nu is voor .hotel inmiddels de uitkomst bekend (ja, het is een community-aanvraag), maar voor dit specifieke geval speelt er meer. Als je direct opgesprongen bent om je .hotel-domeinnamen te registreren: ga gerust weer zitten.
Want de wereldwijde overheden zijn een machtige speler binnen het speelveld van ICANN. Zij zijn samengebracht in het Governmental Advisory Committee, ofwel GAC. De Franse overheid heeft zijn bezwaren uitgesproken over het businessmodel van .hotel en vindt dat het te open is: Frankrijk (dat één van de grootste toeristenindustrieën ter wereld heeft) ziet liever wat meer voorwaarden aan registratie om zo de zone betrouwbaarder te maken. Het behandelen van een dergelijk verzoek duurt lang, en daarom is er nog geen zicht op wanneer .hotel geïntroduceerd gaat worden.

Gelijkenissen

Ook de Duitse overheid heeft voor verdere analyse gepleit, maar om een volstrekt andere reden: zij vinden dat .hotel teveel gelijkenis vertoont met .hotels. ICANN moet deze stelling onderzoeken en dat levert opnieuw vertraging op.
De verwarring tussen termen die feitelijk gezien verschillend zijn maar toch veel gelijkenissen vertonen wordt string similarity genoemd. Dat dit een complex onderwerp is blijkt wel uit de tegenstrijdige uitkomsten: .pets lijkt teveel op .pet; .tour teveel op .tours; en .sports teveel op .sport. Aan de andere kant kunnen .car en .cars zonder enig probleem naast elkaar bestaan!
Een andere categorie van string similarity is visuele gelijkenis van twee extensies. Een voorbeeld hiervan – dat teruggrijpt op de “hotel”-casus, is .hotels tegenover .hoteis – de Portugese vertaling. En inderdaad, als iemand met minder frisse bedoelingen een beetje speelt met hoofd- en kleine letters is er niemand die het verschil ziet.
Zoals je ziet zijn er veel redenen waarom bepaalde extensies nog niet kunnen worden toegewezen en dus vertraging oplopen bij de introductie. Zoals altijd zit Openprovider er bovenop en informeert je zodra er nieuws is via de nieuwsbrief of andere kanalen!

Subscribe to our newsletter

What are you waiting for?

Create an account today - it’s fast and free

Loading...