.es registry start een database clean-up project

0 min read

Red.esRegistry Red.es is een samenwerking gestart met het National Cybersecurity Institute of Spain (INCIBE) om verdachte of onjuiste domeinen op te ruimen uit de database. INCIBE voert een specifieke analyse uit op alle .es-domeinnamen. Domeinen waarvan bewijs is dat ze onjuiste of valse registratiegegevens hebben, worden gerapporteerd. INCIBE zal de gevonden domeinen delen met de .es-registry. De registry verifieert de lijst en start mogelijk de volgende clean-up procedure:

  • De registry verstuurt een e-mail naar de registrant en naar het administratieve contact van het domein om hen op de hoogte te stellen van de gevonden gebreken. De registry geeft hen drie (3) kalenderdagen de tijd om de nodige correcties te maken.
  • Indien er geen correcties worden gemaakt binnen het aangegeven tijdsbestek, zal Red.es een speciale annuleringsprocedure opstarten. Dit betekent in eerste instantie dat het domein wordt gedeactiveerd in de DNS en uiteindelijk wordt deze verwijderd uit het systeem. Gedurende deze periode, maximaal tot 30 dagen, kunnen wijzigingen nog steeds worden doorgevoerd bij de registry.

De registry zal de meldingen aan het begin van de week te versturen, zodat in de meeste gevallen de drie kalenderdagen gelijk staan aan drie werkdagen.

Breng je klanten op de hoogte, zodat ze snel reageren wanneer ze een e-mail ontvangen van de registry.

Subscribe to our newsletter

Looking for the best Domain Reseller Program?

OpenProvider offers you the best prices in the market and more. Register your .com domains for only $8.57 now!