Domeinbeheer wordt een vak apart

0 min read
2/29/2016

Update: op 3 juni heeft ICANN aangekondigd dat de ingangsdatum van deze wijziging verplaatst is naar 1 december 2016.
Veel registries sturen eens in de zoveel tijd een enquête rond: wat vind je van ons, wat moeten we verbeteren, dat soort vragen. Niet zelden willen ze vergeleken worden met andere registries: doen we het slechter/net zo goed als/beter dan registry x? Minimaal één van deze x-en is altijd wel een gTLD-registry zoals .com. En hoewel ook gTLD’s niet perfect zijn, zijn ze normaal gesproken ook niet slechter dan andere registries.
Dit gaat echter veranderen, zo lezen we in de laatste update van ICANNs verhuisrichtlijnen. Nadat het werk hieraan in 2012 (of zelfs eerder) is begonnen worden deze richtlijnen deze zomer op 1 augustus van kracht.

Veranderingen voor verhuizingen

De wijzigingen in registrar-verhuizingen – op zich redelijk complex maar zo frequent dat er weinig onduidelijkheid over bestaat – zijn marginaal. Nog steeds berusten deze verhuizingen op vier peilers:

  • een geldige autorisatiecode
  • het opheffen van de verhuisblokkade
  • bevestiging door de domeinhouder of het administratief contact
  • en tenslotte de melding van de oude registrar zodra de verhuizing in gang gezet is (deze regel komt uit de laatste update op de verhuisrichtlijnen in 2012)

De belangrijkste wijziging is dat wij als registrar de “Form of Authorization” ofwel FOA (de e-mail die Openprovider aan de domeincontacten stuurt om de verhuizing te bevestigen) ongeldig moeten verklaren als in de tussentijd het domein verloopt of de houder wijzigt.

Veranderingen voor overdrachten

Dus… Wat is nu het probleem waardoor domeinbeheer lastiger zou worden? Dat is het feit dat ICANN ook richtlijnen heeft opgesteld voor registrant-verhuizingen – in Openprovider beter bekend als overdrachten of houderwijzigingen.
Terwijl steeds meer registries de procedure voor het wijzigen van houdergegevens eenvoudiger maken en dit in veel gevallen wordt teruggebracht naar een simpele domeinwijziging, beweegt ICANN juist radicaal de andere kant op. Oké, het zal nog niet zo erg zijn als bij sommige exotische registries waarvoor we ondertekende formulieren per gewone post moeten sturen, maar gTLD-overdrachten worden ontegenzeglijk complexer.
Als je de houdergegevens namelijk wilt wijzigen – en dit is gedefinieerd als een wijziging in bedrijfsnaam, contactnaam of e-mailadres – zal er expliciete toestemming nodig zijn van zowel de oude als nieuwe houder. Deze toestemming zal worden gevraagd per e-mail, net zoals dat nu met verhuisbevestigingen gebeurt.
Hoewel wij fervent voorstander zijn van zelfregulering en hoewel ik me geen enkele keer in al die levensjaren van Openprovider kan herinneren dat een houderwijziging aangevochten werd en escaleerde, kan ik ergens, vanuit juridisch oogpunt, begrijpen dat het wijzigen van de fysieke houder van een domein (bedrijfsnaam of in het geval van een particuliere registratie de persoonsnaam) gebaat zou kunnen zijn bij consistente validatie. Tot zover kan ik het volgen. Maar wie gaat me uitleggen waarom deze volledige procedure nodig is voor het wijzigen van alleen maar het e-mailadres?
Want wanneer wil iemand zijn e-mailadres wijzigen? Juist – bijvoorbeeld als het huidige adres niet meer in gebruik is. Dit is overigens een regel van ICANN zelf: “De domeinnaamhouder zal de registrar correcte en betrouwbare contactgegevens verstrekken en wijzigingen hierin binnen zeven (7) dagen na wijziging doorgeven.” (RAA artikel 3.7.7.1).
Het opstellen van een richtlijn is één. Iets anders en beslist niet ICANNs favoriete bezigheid is het nadenken over daardoor ontstane complicaties en het meewerken aan een oplossing daarvan.

Wat doet Openprovider?

Via onze contacten bij ICANN verzamel ik zoveel mogelijk details over de nieuwe richtlijn en werk met hen samen om oplossingen te vinden voor onvoorziene situaties. Over enkele dagen start in Marrakesh de 55e ICANN-meeting en dit onderwerp zal daar zeker in verschillende gedaantes aangesneden worden.
Vanuit functioneel oogpunt zijn wij op dit moment bezig om de beste manier te vinden om deze richtlijn te implementeren. Hiervoor zullen we zeker gebruik maken van onze whitelabel-tools en gebruik maken van de mogelijkheden die de richtlijn ons biedt, bijvoorbeeld het gebruik van designated agents.
Je kan erop vertrouwen dat wij onze processen zodanig zullen inrichten dat zij zo soepel mogelijk verlopen, maar wees er wel op voorbereid dat de veranderingen niet onopgemerkt zullen blijven voor zowel jou als je klanten. Houd onze nieuwsbrieven, website en blog in de gaten voor meer informatie. Eén tip alvast: je wil mogelijk je klantenbestand alvast onder de loep nemen om eventuele wijzigingen vóór augustus te kunnen doen, zolang dit nog eenvoudig is!

Subscribe to our newsletter

What are you waiting for?

Create an account today - it’s fast and free

Loading...