Client Area Sign In

Openprovider Support

Contact our support department using the form on this page. For more information about the availability of our support team, please visit our Knowledge Base. Here, you can also find answers to many questions.
Nieuwe en aangepaste informatie voor domeinvalidatie via API

Als gevolg van de wijzigingen die Comodo heeft doorgevoerd voor de domein-validatiemethoden, hebben wij de output van de API-methode retrieveOrderSslCertRequest ook aangepast. Je krijgt nu voor Comodo-certificaten de volgende waarden terug in de parameter additionalData:

<additionalData>
  <md5>3eeb773a542f247c99348292612eb545</md5>
  <sha1>bbf760aa34f34dcaeb01a9bc1c8ee729a2cbd6f1198d16a4d6eb6c2e6ca396c6</sha1>
  <sha256>bbf760aa34f34dcaeb01a9bc1c8ee729a2cbd6f1198d16a4d6eb6c2e6ca396c6</sha256>
  <fileLocation>example.com/.well-known/pki-validation/3EEB773A542F247C99348292612EB545.txt</fileLocation>
  <fileContents>bbf760aa34f34dcaeb01a9bc1c8ee729a2cbd6f1198d16a4d6eb6c2e6ca396c6.comodoca.com</fileContents>
  <dnsRecord>_3eeb773a542f247c99348292612eb545.openprovider.com</dnsRecord>
  <dnsValue>bbf760aa34f34dcaeb01a9bc1c8ee729.a2cbd6f1198d16a4d6eb6c2e6ca396c6.comodoca.com</dnsValue>
</additionalData>

De velden sha256 en die voor informatie over het bestand of het DNS-record zijn toegevoegd.
Als je een eerder gebruikte CSR voor een reissue, verlenging of nieuwe bestelling gebruikt, zal Comodo een unieke waarde toevoegen aan het DNS-record om te voorkomen dat het al bestaande bestand of DNS-record onbewust opnieuw wordt gebruikt., bijvoorbeeld in het geval van een DNS-record:

_c7fbc2039e400c8ef74129ec7db1842c.example.com
  CNAME
c9c863405fe7675a3988b97664ea6baf.442019e4e52fa335f406f7c5f26cf14f.<uniqueValue>.comodoca.com

Daarom adviseren we je om altijd de waarden te gebruiken die worden teruggegeven in de nieuwe velden fileContents en dnsValue in plaats van zonder meer zelfgegenereerde waarden voor de domeinvalidatie te gebruiken.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu